Samernas unika historia och kulturella identitet har skapat en tradition inom vilken många vackra smycken återfinns. Att driva en egen försäljning genom exempelvis en webbshop är inte särskilt svårt utan för med sig flera fördelar.

Den samiska historian

Samerna har en historia och en religion som för Sverige och de andra nordiska länderna är unik. Tron är animistisk och centrerar kring en besjälad natur där exempelvis olika starka naturkrafter återfinns. Detta inspirerar moderna skapare av vackra smycken som utgår från olika element i kulturen och tron. Relationen till naturen har präglat både skapare av samisk design men även nordiska designers i allmänhet.

Att inleda ett arbete som designer

Som designer kan man finna inspiration på flertalet olika sätt. Ofta utgår man på något sätt från en tradition och det är klokt att väl sätta sig in i den för att kunna utgå från den. Genom att exempelvis studera andra designer och läsa på om historian bygger man en bra grund att utgå från. Inspirationen kan man även få på andra sätt, exempelvis genom att ta en promenad eller göra något annat som gör att man för ett tag frikopplar det konstnärliga skapandet från medvetandet.

Att öppna en webbshop

En webbshop är ett bra element för att nå ut till en stor målgrupp. Genom webbshoppen kan man om man gör rätt presentera sitt sortiment på ett tydligt och överskådligt sätt. Webbproduktion är dock inte det enklaste. Man bör utforma sin sida på ett medvetet sätt för att den ska bli lättanvänd och tillgänglig för kunden.