Design är något som finns överallt runt omkring oss, även om man kanske inte alltid är medveten om detta. De flesta vardagsföremål i vår omgivning har utformats av ingenjörer och andra med ett kunnande i olika tekniska aspekter. Eftersom människans främsta och viktigaste sinne är synen är föremål även vanligtvis formgivna utifrån en estetisk aspekt, så att de ska vara vackra att se på. Formgivning är inte särskilt svårt utan något många kan börja med.

Olika sorters formgivning

Som tidigare sagts är de flesta föremål även visuellt formgivna. Exempelvis i skapandet av tallrikar, stolar och husfasader har en estetisk aspekt funnits närvarande. Det finns också många föremål som enbart varit estetiskt formgivna. Ett exempel är olika sorters smycken. De fyller vanligtvis en minimal praktisk funktion utan ska istället enbart vara vackra eller förmedla ett budskap, och då är det också naturligt att estetiken varit det absolut viktigaste i formgivningen.

Att börja formgiva

Formgivning är på många sätt en konstform. Genom konst kan man både uttrycka känslor och förmedla budskap och detta gäller även design. Många som börjar att designa gör det för att använda designprocessen som ett redskap för att förmedla något och för att glädja andra människor. Få saker är väl så tillfredsställande som vackert utformade föremål i vår omgivning.

Formgivningen kräver vanligtvis kunskaper i någon metod att skapa eller avbilda saker. Om man vill skissa på hur ett prydnadsföremål ska se ut kommer man behöva vissa kunskaper i teckning, och vill man formge ett smycke i trä måste man ha vissa kunskaper i hur man arbetar med trä.

Att finna inspiration

Både i Norden och bland samer finns en stark tradition av formgivning. Den kan tjäna bra som en grogrund för egen produktion och som en källa att hämta inspiration ur. Genom att inspireras av kulturella och religiösa traditioner kan man skapa föremål och smycken som är både funktionella och ger en känsla av harmoni och samklang med naturen.