Livet i Norden och i samernas land Sápmi har ständigt präglats av en medvetenhet om och en respekt inför den omgivande naturen. Det har gett den nordiska designen en unikt genuin prägel. Särskilt svensk design präglas också av en vilja att ligga i framkant.

Den speciella nordiska naturen

Områdena är mycket kalla jämfört med människans naturligt relativt stora behov av värme. Skillnaden i längd på dygnen varierar mycket mellan årstiderna, vilket ger en inkonsekvens över året i förmåga till produktivitet. Den kalla temperaturen gör också att det är svårt att finna och odla mat jämfört med många andra betydligt bördigare områden på jorden.

Människor som levt här har alltså varit tvungna att ha en god kännedom om naturen och vara mycket medvetna om dess förutsättningar. Dagens höga tekniska standard gör att vi människor inte är lika utelämnade åt naturens krafter men för bara något hundratal år sedan kunde exempelvis en torr sommar innebära skillnaden mellan liv och död. Då gällde det att ha kunskaper i hur man bäst skulle klara av de svåra situationer som uppstod.

Prägel av naturen

Den stora kunskapen och medvetenheten har också skapat nära relation mellan människorna och naturen. Detta går också igen i designen – den använder sig ofta av naturmaterial och olika faktorer framträder som påminner om naturens inslag. Den samiska konsten är också inspirerad av samernas religion. I den finns en tro på en besjälad natur och även här spelar naturens element en stor roll. Exempelvis inspirerar de olika naturkrafterna till smycken som påminner om dem.

Den svenska designen

Den svenska folksjälen präglas generellt av en stark plikttrogenhet och en arbetsmoral. Samtidigt finns ofta en vilja att nå höga höjder och vara bra. Detta går också igen i den svenska designen som är robust och funktionell. Den klassiska Kobratelefonen är ett typiskt exempel på den starka svenska traditionen av bra design.