Samerna är ett folk med en unik och särpräglad historia och kultur. Deras religion och nära förbund med naturen har inspirerat till mycket tillverkning av bland annat smycken.