Det samiska folket är ett urfolk som lever i norra Sverige och även i de omgivande länderna Norge, Finland och Ryssland. Samernas land kallas på deras eget språk för Sápmi. De räknas traditionellt som ett naturfolk i nära samklang med naturen och dess resurser.

Det samiska folket

Samerna har mycket länge befolkat detta område. I Sverige finns samiska bosättningar, så kallade samebyar, från Idre i söder hela vägen upp till de nordligaste områdena. De svenska samerna är i största grad fjällsamer som på sommarhalvåret lever i eller vid fjällområden. Även vissa skogssamer har funnits. Dessa har mött en stor intolerans och inte respekterats eftersom samer traditionellt har förknippats med ett liv på fjället. I kustområden i bland annat Norge finns även sjösamer som också har brukat havet.

Det samiska språket består egentligen av flera mycket olika varianter. Det samiska folket har ett och samma ursprung men eftersom många har levt relativt åtskilda och isolerade har språket utvecklats i olika riktningar. Den största varieteten är nordsamiska som talas av de samer som lever i nordligaste Sverige och vissa bitar av Norge. Även sydsamiska finns representerat med några hundratal talare i områdena runt Härjedalen. Dessutom finns i Sverige mindre varianter som ofta är på utdöende.

Samisk kultur och livsstil

Det samiska livet kretsar traditionellt kring ett bruk av naturens resurser men även en ödmjukhet inför dessa. Fjällsamer bedriver vanligtvis renskötsel. Från renarna får man värmande päls, horn att tillverka allehanda föremål av, och smakrikt och nyttigt kött. Man lever nära sina renar och respekterar dem genom att använda sig av alla delar av djuret som man kan. Andra samiska folk brukar naturen på andra sätt, exempelvis genom fiske hos sjösamer.

Den samiska religionen har historiskt sett varit en tro på en besjälad natur, animism. Samiska smycken och samiska hantverk har ofta en koppling till denna tro och är numera relativt vanligt förekommande även hos icke-samer.