Den samiska religionen är animistisk och kopplad till samernas närhet till naturen. Inom och från den finns många smycken och vackra föremål som nu för tiden kan brukas av flertalet olika anledningar.

Samernas religion

Religionen liknar den hos många andra folk i världen, i synnerhet de som lever i en nära harmoni med naturen. För dessa folk är naturen och de resurser som finns där såpass viktiga att man anser att alla delar av den är besjälade. Ofta tror man även att det finns en andevärld frikopplad från vår egen fysiska.

Vissa människor har närmre kontakt med denna. Ett ord för dessa är schaman, och inom den samiska animismen kallas dessa religiöst upplysta för nåjder. Nåjder utgör en koppling och en tydlig kontaktpunkt mellan de två olika världarna och en källa till kunskap om andarna. Sådana typer av människor finns i de flesta samhällen. Även i den västerländska världen finns än idag exempelvis präster, som många anser stå närmre det gudomliga.

De samiska smyckena

Olika föremål intar i den samiska religionen, liksom i alla religioner, en central roll. Ett föremål, såsom ett ristat ben, armband, schamantrumma eller smycke behöver nödvändigtvis inte anses som mer gudomligt eller heligt än något annat. Däremot utgör ett sådant föremål alltid en konkret uppsamlingsplats för böner och andra abstrakta tankar och innebär ett konkret uttryck för religionen och de budskap och den tro som den för med sig.

Denna funktion finns även i de samiska smyckena. Bland annat är det vanligt med olika smycken som representerar någon speciell gudom eller del av skapelsen. Genom att bära ett sådant smycke har samer traditionellt sett haft en konkret påminnelse om sin tro närvarande i vardagen. Även en modern bärare av smycket, som inte nödvändigtvis behöver dela tron, kan påminna sig om vad detta smycket representerar och därmed ha en källa att hämta inspiration ur och finna inre styrka i.